Notariusze Ursynów

Joanna Kurek | Małgorzata Sochal
Szybki Kontakt

Jako Notariusze powierzone Nam obowiązki wypełniamy zgodnie z prawem i sumieniem, dochowujemy tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierujemy się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Joanna Kurek

Ukończyłam Wydział Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 roku jestem nieprzerwanie związana z notariatem. Odbyłam aplikację etatową w Izbie Notarialnej w Warszawie, a następnie po zdaniu egzaminu notarialnego przez 3 lata pracowałam w charakterze zastępcy notarialnego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelarii notarialnej. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 21 kwietnia 2017 roku powołana zostałam na stanowisko notariusza.

Małgorzata Sochal

Ukończyłam prawo oraz zarządzanie nieruchomościami, następnie podjęłam pracę w dziale prawnym oraz byłam dyrektorem hotelu. Z notariatem związana jestem od 2013 roku, początkowo jako asystent notarialny następnie jako zastępca notarialny. Odbywałam aplikację notarialną w Warszawskiej Izbie Notarialnej a po zdanym egzaminie notarialnym zostałam powołana na notariusza. Spełniając swoje marzenia prowadzę własną praktykę notarialną.

 

Ewelina Kudełko-Gumulińska

Zastępca Notarialny

 

Nasze Atuty

Lokal klimatyzowany

Bezpłatny Parking

Winda

Miejsce przyjazne dzieciom

Nasza kancelaria spełnia wszystkie restrykcyjne wymogi sanitarne.

Zapraszamy do naszej kancelarii

Kurek | Sochal Notariusze

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w nowoczesnym biurowcu na Ursynowie, w bliskim sąsiedztwie Mokotowa i Wilanowa. Pracujemy z najwyższą starannością, w oparciu o sukcesywnie zdobywaną wiedzą oraz bogate doświadczenie Notariuszy w sporządzaniu całego spektrum czynności notarialnych. Zaufaniem obdarzyły Nas osoby fizyczne i prawne powierzając Nam sprawy z zakresu dziedziczenia, działalności gospodarczej, prawa rodzinnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa spółek.

Na bieżąco udzielamy bezpłatnych informacji i konsultacji dotyczących czynności notarialnych.

Notariusze dokonują czynności notarialnych w siedzibie Kancelarii Notarialnej oraz poza Kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (tj. w mieszkaniu klienta, szpitalu). Czynności notarialnych można dokonywać w językach obcych przy pomocy tłumacza przysięgłego.

Zakres czynności notarialnych

W Kancelarii możliwe jest dokonanie wszelkich czynności notarialnych, określonych w art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, tj.:

 • Sporządzanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • Czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • Czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • Poświadczenia;
 • Spisywanie protokołów;
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związanych z tym czynności;
 • Sporządzanie na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • Inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

OPŁATY

Za dokonywane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie w postaci taksy notarialnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku W sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. Przy dokonywaniu określonych czynności Notariusz obowiązany jest pobrać i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty: opłatę sądową, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Wtorek

09:00 – 17:00

Środa

09:00 – 20:00

czwartek – piatek

09:00 – 17:00

Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu

DANE:

REGON:

388271630

NIP:

951 251 49 71

Nr rachunku bankowego:

74 1140 2004 0000 3902 8100 1479

Jak dojechać:

metrem: stacja metra Stokłosy (10 min pieszo)

autobusem: 148, 192 (przystanek: Herbsta naprzeciwko biurowca)

samochodem: (wjazd od ul. Zięby, pod biurowcem dostępne są miejsca postojowe dla klientów, po wcześniejszym odebraniu karty wjazdowej z recepcji budynku)

Kancelaria Notarialna Kurek | Sochal